Polityka prywatności sklepu internetowego www.koalalala.pl
1.Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i
ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z
korzystaniem przez nich usług związanych z zakupem w naszym sklepie .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest OWN Iwona
Zaleska z siedzibą w Warszawie 01-237 ul. Stańczyka 5/83 NIP: 567-190-52-39.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy
wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych
osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych,
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez
Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu zakupu lub obsługi kontaktu
informacyjnego
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je
tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania
przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu
internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne
zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu
internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i
zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od skleu internetowego i nie są w żaden sposób
nadzorowane przez sklep www.koalalala.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie
wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - Kontakt z nami

Konto zostało zarejestrowane

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password